Trường mầm non Quốc tế

Các trường mầm mon Quốc tế có chương trình học theo giáo trình quốc tế, tiếng Anh là ngôn ngữ chính, với 2 hình thức lớp hoc: lớp nói tiếng Anh 100% và lớp song ngữ. Giáo viên người nước ngoài 100% (đối với lớp quốc tế) và 30-50% (đối với lớp song ngữ).

Trường mầm non Quốc tế

Trường mầm non quốc tế có môi trường đào tạo tuyệt vời nhưng mức học phí cao ngất.

Trường có hoạt động ngoại khóa đa dạng, hấp dẫn, cơ sở vật chất tuyệt vời, nhiều trường có bể bơi riêng, phòng học âm nhạc, phòng học múa, phòng học vẽ riêng. Các trường quốc tế tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ về mọi kỹ năng như ngôn ngữ, tư duy và thể chất.

Mức học phí rất cao từ 700$ – 2.000$/ tháng (khoảng 15.000.000 – 50.000.000 đồng/tháng).