Trường mầm non Koala House – Phan Kế Bính

Trường mầm non Koala House – Phan Kế Bính thành lập năm 2001, là một trong 3 cơ sở thuộc trường mầm non Koala House. Chương trình giáo dục của trường Koala House – Phan Kế Bình được xây dựng dựa trên chương trình HighScope của Hoa Kỳ, tích hợp với các ý tưởng của trường phái Montessori, Reggio Emilia và chương trình khung của Bộ Giáo dục Việt Nam, nhằm tạo một môi trường học tập hiệu quả nhất cho trẻ. Mục tiêu chung của trường Koala House là giúp trẻ đạt được sự phát triển toàn diện.

Trường mầm non Koala House – Phan Kế Bính

Trường Mầm non Koala House – Phan Kế Bính nhận trẻ từ 18 tháng – 72 tháng với mức học phí 7.285.000đ với lịch học từ thứ 2 – thứ 6 và không nhận trông trẻ thứ 7, bên cạnh đó trường không có dịch vụ cho các bé ăn sáng.

Địa chỉ: Số 5, Phan Kế Bính, Quận Ba Đình, Hà Nội