Trường mầm non dân lập, bán công, tư thục

Trường được mở ra dưới sự cho phép của Nhà nước song tự hoạt động, tự thu – tự chi. Trường có không gian nhỏ, mô hình lớp học – sân chơi hạn hẹp và kém phong phú.

Trường mầm non dân lập, bán công, tư thục

Các trường mầm non dân lập, bán công, tư thục thường kém phong phú về phương pháp giáo dục hơn so với các nhóm trường trên.

Trường mầm non này chủ yếu nhận trông trẻ, ít các hoạt động ngoại khóa và nghèo nàn về giáo trình giảng dạy cũng như phương pháp giáo dục hiện đại. Giáo viên được tuyển chọn ít khắt khe, chủ yếu để trông trẻ và chỉ đòi hỏi một vài nghiệp vụ cơ bản.

Mức học phí từ 1.000.000 – 2.000.000 đồng/ tháng.