The Montessori International School of Vietnam

• The Montessori International School of Vietnam có 2 trụ sở đặt tại Quận 2. Trường tiếp nhận trẻ từ 0-9 tuổi và có các chương trình ngoại khoá cho trẻ từ 3-12 tuổi. Chương trình học của trường theo quy chuẩn về Montessori đặc biệt có thế mạnh về ngoại ngữ như tiếng Anh, Pháp, Trung… Giáo viên của trường có chứng chỉ Montessori của tổ chức quốc tế như AMS, AMI.

• Tuy nhiên, điểm hạn chế của trường là không có chương trình song ngữ. Bé sẽ không được học tiếng việt tại trường.

The Montessori International School of Vietnam